Mesterutdanningen Bedriftsledelse favoritt ikon

Annen utdanning
Har du fag- eller svennebrev? Ønsker du å starte for deg selv eller få en ledende stilling? Et mesterbrev kan være løsningen! Gi deg selv et forsprang: Start nå!

Studienivå

Annen utdanning

Om utdanningen

Bedriftsledelse er den første delen av
Mesterutdanningen. Læreplan finnes på www.mesterbrev.no.

Faget er felles for alle håndverksfag, og går over to
semestre. Læreplanen er utarbeidet slik at den sikrer
tverrfaglighet og drar nytte av studentenes erfaring fra
arbeidslivet.

Faget består av tre integrerte deler:

Organisasjon og ledelse gir det teoretiske
grunnlaget for forståelsen av hvordan en organisasjon
fungerer. Samarbeid mellom mennesker og personlig utvikling
i samhandling med andre er viktige stikkord her.

Markedsføringsledelse er viktig del av
bedriftens virksomhet. Her analyseres sterke og svake sider
for å finne frem til bedriftens konkurransefortrinn og
forbedringspotensial.

Økonomistyring skal sikre kontroll med
bedriftens kostnader og gir et godt grunnlag for faglig
kalkulasjon. I tillegg lærer du budsjettering som grunnlag
for bedriftens økonomiske planlegging.

Læringsmål

Etter utdanningen skal du ha tilegnet deg kunnskaper,
ferdigheter og kompetanse i ledelse, økonomi og markedsføring
slik at du kan inneha en lederfunksjon og drive
håndversbedrift.

Gjennom studiet vil du jobbe med prosjektoppgave hvor teori,
praksis og erfaringer knyttes sammen.

Tilbys ved:

  • Oslo