Nøkkelinformasjon

Lærested

Nivå

Annen utdanning

Studieform

Nettstudium

Om studiet

Kurset fokuserer på formelle og praktiske oppgaver du møter i hverdagen. Du får kjennskap til lover og avtaler som regulerer arbeidslivet, sykefravær, lønnsømhet osv

- Innføring i moderne ledelsesteori og praktisk anvendelse

- Arbeidsrett med fokus på Lov om Arbeidsmiljø, Arbeidstid og Stillingsvern mv (AML9 og de kollektive avtaler

- IA og sykefraværsoppfølging

- Medarbeiderutvikling: inngåelse, utvikling og avslutning av arbeidsforhold

- Økonomi med fokus på lønnsomhetsforståelse (bedriftsregnskap, dekningsbidrag, KPI)

- HMS

- LEAN: Introduksjon til LEAN prinsipper og hovedverktøy

Læringsutbytte

- Viktige lederegenskaper

- Lover og avtaler som regulerer arbeidslivet

- Evne til å finne informasjonskilder og verktøy

Anbefalt forhåndskunnskap

Fagbrev eller annen relevant videregående utdanning