Nøkkelinformasjon

Lærested

Nivå

Fag- og svennebrev

Om studiet

Kurset passer for deg som vil jobbe i produksjon av bakervarer, bruke ny teknologi og utvikle produkter med tradisjoner for nasjonale og internasjonale trender.

Opplæringen skjer i henhold til offentlige fagplaner for faget

Faget er delt inn i 3 hovedområder.

Råvarer og produksjon
Hovedområdet handler om råvarer og oppbevaring, utnytting og behandling av råvarer. Videre omfatter det grunnleggende håndverksferdigheter i faget og planlegging og gjennomføring av produksjonen. Råvarens betydning for kosthold og helse inngår også.

Hygiene og kvalitetsstyring
Hovedområdet handler om kvalitetsstyringssystemer, internkontroll, personlig hygiene og næringsmiddelhygiene. Videre inngår gjeldende regelverk og tilsynsmyndighetenes rolle.

Bransje, bedrift og miljø
Hovedområdet handler om bedriftens plass i samfunnet og organisering og rammevilkår i bransjen. Det dekker også helse, miljø og sikkerhet
 

Læringsutbytte

Å forberede og kvalifisere deltakerne til å avlegge den teoretiske prøven i bakerfaget, jf. kompetansemålene fra læreplanen.