Nøkkelinformasjon

Lærested

Nivå

Annen utdanning

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Om studiet

Gode avtaler er gull verd! Har du behov for å sikre en god avtale med kunden, eller ønsker kompetanse på dette området? Da er dette kurset for deg. Gjennom dette kurset får du økt kompetanse i å håndtere prosessen fra første tilbudsrunde til kontrakten eller avtalen er signert. Du vil lære betydningen av å beskrive kritiske faktorer som kan påvirke resultatet og kontraktens ordlyd. Du vil også lære om din rolle og ansvar som kontraktspart overfor ulike typer kunder. Kurset er offentlig finansiert og tilpasser reiselivsbransjen.

Kurset passer for deg som skal inngå kontrakter/avtaler med profesjonelle eller ikke-profesjonelle kunder, og som jobber i, er permittert fra, eller arbeidsledig i reiselivsbransjen.

Kurset fokuserer på kontraktens ordlyd og betydningen av å beskrive kritiske faktorer som kan påvirke resultatet. Du lærer også om din rolle og ansvar som kontraktspart overfor ulike typer kunder.

Dette lærer du:

Hva er en kontrakt og hvorfor skal vi ha en kontrakt?

 • Juridisk tekst
 • Konkurransefortrinn
 • Ansvarsforhold

Kontraktens innhold: De tre hovedelementene

 • Spesiell del
 • Generell del
 • Detaljer, spesifikasjoner, tillegg

Kontrakten som grunnlag for tilbud

 • Tillit hos kunden
 • Gjenbruk

Kontrakten: Praktisk eksempel

 • Valg av standardkontrakt
  • Standardkontrakt = standardartikler
  • Spesiell del
  • Detaljer, spesifikasjoner, tillegg