Nøkkelinformasjon

Lærested

Nivå

Annen utdanning

Studieform

Nettstudium

Om studiet

Skaff deg kunnskap om hvordan prosessen fra tilbud til avtale gjennomføres, gjennom å fokusere på din rolle og ditt ansvar, slik at du har bedre innflytelse på hvordan arbeidet fra ide til ferdig kontrakt er gjort.

Dette lærer du:

Du vil lære å iverksette tiltak for å sikre at kritiske faktorer i avtalen beskrives. Kurset fokuserer på kontraktens ordlyd, formuleringer som kan brukes til å forbedre avtalens resultat og økt kunnskap om forhandling.

Hva er en kontrakt og hvorfor skal vi ha en kontrakt?

¿  Juridisk tekst

¿  Konkurransefortrinn

¿  Ansvarsforhold

Kontraktens innhold – de tre hovedelementene

¿  Spesiell del

¿  Generell del

¿  Detaljer – Spesifikasjoner – Tillegg

Kontrakten som grunnlag for tilbud

¿  Tillit hos kunden

¿  Gjenbruk

Kontrakten – Praktisk eksempel

¿  Valg av standardkontrakt –

§  Standardkontrakt = standardartikler

§  Spesiell del

§  Detaljer – spesifikasjoner - tillegg