Nøkkelinformasjon

Lærested

Nivå

Fag- og svennebrev

Semester

2

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstøttet

Studietempo

Deltid

Oppstartsdato

Høst

Om studiet

Jobber du som taktekker uten å ha fag-/svennebrev? Da kan praksiskandidat eller fagbrev på jobb være noe for deg for å formalisere kompetansen din. Det er aldri for sent å få papirer på det du kan. Vi i Fønix hjelper deg!

Har du relevant arbeidserfaring og ønsker å ta fagbrev som voksen? Teori til fagprøven som taktekker er første steg på veien.

Dette kurset forbereder deg til teorieksamen som du må bestå før du kan ta fagprøven som praksiskandidat. Opplæringen er ment for deg som har erfaring som taktekker i offentlig eller privat sektor, og som ønsker å dokumentere din kunnskap i form av et fagbrev.

Studiets oppbygging

Gjennomføring

Opplæringen gjennomføres i digitalt klasserom eller fysisk klasserom en gang i hver 14 dag over 2 semestre. Undervisningene er på kveldstid kl. 17-21.

Digitalt

Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen PC/tablet. Vi benytter læringsplattformen Google classroom hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis.

Vi følger lærerplan fra kunnskapsløftet LK20.

Undervisningsopplegg

Dette kurset forbereder deg til å ta eksamen, som du selv melder deg opp til via din Fylkeskommune.

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten. Vi i Fønix kan veilede deg rundt påmelding til eksamen.

Privatisteksamen for tak og membranfaget er skriftlig.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

 

Opptakskrav

Faginnhold – Tak og membrantekkerfaget

Tekking

 • Tekke tak og membraner på underlag av tre, stål og betong med utgangspunkt i beskrivelser og tegninger og om hvordan tak, dekker, tunneler og bassenger beholder styrke og tetthet og reagerer på klimabelastning.
 • Utføre brannhemmende og vanntettende tekkinger og montere ulike materialer på tak og dekker.
 • Vurdere og bearbeide dampsperrer, festemidler, isolasjon og tekkematerialer.

Bygningsfysikk

 • Tekke nye konstruksjoner og rehabilitere eksisterende etter beskrivelser og gjennom samhandling med andre faggrupper.
 • Kontrollere varme-, luft- og fukttransporten i en bygning.
 • Fuktkontroll, fuktmåling, termografering og trykktesting.
 • Kompetanse om damptetting, mekanisk innfesting, isolering og tekking.

Rehabilitering

 • Tekke eksisterende tak og membraner med nye materialer og løsninger på grunnlag av beskrivelser og kunnskap om gamle tekkemetoder.
 • Tilpasse tekking med nye materialer, eldre materialer og konstruksjoner.

Helse, miljø og sikkerhet

 • Identifisere og forhindre situasjoner som er en fare for liv og helse i valg av isolasjons- og tekkemetode.
 • Risikovurdere arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og gjennomføre sikker jobb-analyse.
 • Følge toleransekrav i prosjekter.
 • Bruke utstyr og maskiner i henhold til gjeldende regelverk.
 • Arbeide i samsvar med gjeldende system og tiltaksplan for helse, miljø og sikkerhet.
 • Kollegialt samarbeid om bærekraftige og miljøvennlige løsninger.

Opptaksinformasjon

Forkunnskaper og krav til praksis

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel at du har 2-3 års erfaring fra taktekkeryrket. Krav til norskkunnskap tilnærmet B1.

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal deltaker ha kjennskap til og kunnskap om kompetansemålene etter gjeldene fagplan i faget og kunne gjennomføre skriftlig tverrfaglig eksamen i faget.

Anbefalt forhåndskunnskap

Forkunnskaper og krav til praksis

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel at du har 2-3 års erfaring fra taktekkeryrket. Krav til norskkunnskap tilnærmet B1.

Karrieremuligheter

Jobb som taktekker på byggeplasser ol.

Kvalifikasjon/tittel

Fagbrev som tak-og membrantekker