Nøkkelinformasjon

Lærested

Nivå

Fag- og svennebrev

Semester

2

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstøttet

Studietempo

Deltid

Oppstartsdato

Høst

Om studiet

Jobber du som maler uten å ha fag-/svennebrev? Da kan praksiskandidat eller fagbrev på jobb være noe for deg for å formalisere kompetansen din. Det er aldri for sent å få papirer på det du kan. Vi i Fønix hjelper deg!

Har du relevant arbeidserfaring og ønsker å ta fagbrev som voksen? Teori til fagprøven som maler er første steg på veien.

Dette kurset forbereder deg til teorieksamen som du må bestå før du kan ta fagprøven som praksiskandidat i malerfagert. Opplæringen er ment for deg som har erfaring som maler i offentlig eller privat sektor, og som ønsker å dokumentere din kunnskap i form av et fagbrev.

Studiets oppbygging

Gjennomføring

Opplæringen gjennomføres i digitalt klasserom eller fysisk klasserom en gang i hver 14 dag over 2 semestre. Undervisningene er på kveldstid kl. 17-21.

Digitalt

Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen PC/tablet. Vi benytter læringsplattformen Google classroom hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis.

Vi følger lærerplan fra kunnskapsløftet LK20.

Undervisningsopplegg

Dette kurset forbereder deg til å ta eksamen i malerfaget, som du selv melder deg opp til via din Fylkeskommune.

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten. Vi i Fønix kan veilede deg rundt påmelding til eksamen.

Privatisteksamen for malerfaget er skriftlig.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Faginnhold – Maler- og overflateteknikkfaget (MOT03-01)

Vg3 maler- og overflateteknikkfaget

 • Behandle flater på nybygg, eksisterende bygningsmasse og historiske bygg.
 • Vurdere overflater innvendig og utvendig.
 • Velge miljøvennlige materiale og ressurseffektive metoder i behandling av overflater.
 • Ta vare på inneklima, lette renhold og smykke, verne og holde ved like overflater i bygg.

Sjiktoppbygging og produktsammensetting

 • Planlegge overflatesystem og sikre herdeprosesser.
 • Bygge opp et sjikt med kompatible produkt fra innerst til ytterst, ut fra type overflate og ytre påvirkning.

Innvendig og utvendig overflatebehandling

 • Fargesette og behandle overflater i samsvar med bestillinger, arbeidsbeskrivninger og kravspesifikasjoner, standarder og toleransekrav.
 • Velge og påføre miljøvennlige produkt med hensyn til ytre påkjenninger.

Helse, miljø og sikkerhet

 • Identifisere og hindre situasjoner som er til fare for liv og helse, i behandling av overflater som sikrer inneklima og letter renhold og vedlikehold.
 • Risikovurdere arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og gjennomføre sikker jobbanalyse.
 • Bruke utstyr og maskiner i samsvar med gjeldende regelverk
 • Arbeide i samsvar med gjeldende system og tiltaksplan for helse, miljø og sikkerhet.
 • Kollegialt samarbeid om bærekraftige og miljøvennlige løsninger.

Opptakskrav

Krav til norskkunnskap tilnærmet B1.

 

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel at du har 2-3 års erfaring fra maleryrket.

Opptaksinformasjon

Krav til norskkunnskap tilnærmet B1.

Læringsutbytte

Etter kurs skal deltaker ha kjennskap og kunnskap om kompetansemålene i faget og kunne avlegge og bestå tverrfaglig eksamen i faget

Anbefalt forhåndskunnskap

Krav til norskkunnskap tilnærmet B1.

kunnskaper og krav til praksis

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel at du har 2-3 års erfaring fra maleryrket.

Karrieremuligheter

Jobb som maler 

Kvalifikasjon/tittel

Fagbrev som maler