Nøkkelinformasjon

Lærested

Nivå

Annen utdanning

Semester

1

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Oppstartsdato

Vår

Om studiet

Arbeidsnorsk for reiselivsbransjen er et kurs som fokuserer på å utvikle dine språkferdigheter som er spesifikt relevant for å jobbe i reiselivsbransjen. Kurset er utviklet for personer som allerede jobber i reiselivsbransjen, eller som ønsker å jobbe i denne bransjen. Kurset vil hjelpe deg å utvikle ferdigheter som å forstå og uttrykke deg klart og tydelig på norsk i jobbsituasjoner som kommunikasjon med gjester, kolleger, og ledelse. Du vil lære nyttige fraser og uttrykk som brukes i reiselivsbransjen, samt øve på å skrive e-poster og andre skriftlige dokumenter som er vanlige i bransjen.

Kurset vil dekke følgende områder:

 1. Introduksjon til reiselivsbransjen på norsk
 • Vokabular og uttrykk som er spesifikke for reiselivsbransjen
 • Roller og ansvar i reiselivsbransjen
 • Grunnleggende kundebehandling og service i reiselivsbransjen
 1. Muntlig kommunikasjon i reiselivsbransjen
 • Å kommunisere med gjester på norsk
 • Å samarbeide med kolleger og ledelse på norsk
 • Kulturforståelse og interkulturell kommunikasjon i reiselivsbransjen
 1. Skriftlig kommunikasjon i reiselivsbransjen
 • Å skrive e-poster og andre skriftlige dokumenter på norsk
 • Å uttrykke seg klart og tydelig på norsk
 • Formelle og uformelle uttrykk som brukes i reiselivsbransjen
 1. Praktisk opplæring
 • Praktisk trening og erfaring med å bruke norsk i arbeidssituasjoner
 • Øvelser og oppgaver som hjelper deg å bruke og utvikle dine norskkunnskaper
 • Tilbakemeldinger og veiledning fra erfarne lærere.

Studiets oppbygging

Kurset vil gå på Zoom 4 timer pr uke i 15 uker

Undervisningsopplegg

Kurset vil dekke følgende områder:

 1. Introduksjon til reiselivsbransjen på norsk
 • Vokabular og uttrykk som er spesifikke for reiselivsbransjen
 • Roller og ansvar i reiselivsbransjen
 • Grunnleggende kundebehandling og service i reiselivsbransjen
 1. Muntlig kommunikasjon i reiselivsbransjen
 • Å kommunisere med gjester på norsk
 • Å samarbeide med kolleger og ledelse på norsk
 • Kulturforståelse og interkulturell kommunikasjon i reiselivsbransjen
 1. Skriftlig kommunikasjon i reiselivsbransjen
 • Å skrive e-poster og andre skriftlige dokumenter på norsk
 • Å uttrykke seg klart og tydelig på norsk
 • Formelle og uformelle uttrykk som brukes i reiselivsbransjen
 1. Praktisk opplæring
 • Praktisk trening og erfaring med å bruke norsk i arbeidssituasjoner
 • Øvelser og oppgaver som hjelper deg å bruke og utvikle dine norskkunnskaper
 • Tilbakemeldinger og veiledning fra erfarne lærere.

Opptakskrav

Ingen

Opptaksinformasjon

Du må ha tilgang til pc eller nettbrett

Læringsutbytte

 1. Introduksjon til reiselivsbransjen på norsk
 • Vokabular og uttrykk som er spesifikke for reiselivsbransjen
 • Roller og ansvar i reiselivsbransjen
 • Grunnleggende kundebehandling og service i reiselivsbransjen
 1. Muntlig kommunikasjon i reiselivsbransjen
 • Å kommunisere med gjester på norsk
 • Å samarbeide med kolleger og ledelse på norsk
 • Kulturforståelse og interkulturell kommunikasjon i reiselivsbransjen
 1. Skriftlig kommunikasjon i reiselivsbransjen
 • Å skrive e-poster og andre skriftlige dokumenter på norsk
 • Å uttrykke seg klart og tydelig på norsk
 • Formelle og uformelle uttrykk som brukes i reiselivsbransjen

Anbefalt forhåndskunnskap

ingen

Karrieremuligheter

Dine sjanser til å få jobb vil bi bedre

Kvalifikasjon/tittel

Norsk for reiselivsbransjen