Nøkkelinformasjon

Lærested

Nivå

Annen utdanning

Semester

1

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstudium, nettstøttet

Studietempo

Deltid

Oppstartsdato

Høst

Om studiet

Dette norskkurset har spesielt fokus på språket og ordforrådet som er relevant for ditt yrke. Hensikten med kurset er å forbedre din norskferdighet og øke din forståelse av ord og uttrykk som er vanlige innenfor bygg- og industri. Kurset er gratis for deg som har erfaring eller jobber innenfor bygg og industri. Det gjelder også for deg som er helt / delvis permittert eller arbeidsledig. Det er fortløpende opptak hvor tilhørighet til fagområdet bygg og industri blir prioritert. Nærmere oppstart vil de resterende plassene fylles opp i henhold til «første mann til mølla» prinsippet. Ukedag og tidspunkt for undervisning kommer vi tilbake til når norskkurset starter.

 

Våre erfarne norsklærere har lang erfaring med undervisning for bygg og industribransjen og vil tilpasse undervisningen til dine spesifikke behov og arbeidsoppgaver. Vi tilbyr både individuell undervisning og gruppeundervisning, og vårt fleksible undervisningsopplegg gjør det enkelt å finne en tid som passer for deg.

 

Gjennom kurset vil du lære å kommunisere på norsk i ulike arbeidssituasjoner, fra daglige samtaler på arbeidsplassen til formelle møter med kunder og kolleger. Du vil også lære faguttrykk og teknisk vokabular som er relevante for anleggsbransjen, samt grammatikk og uttaleøvelser for å forbedre dine språkferdigheter.

 

Våre kursdeltakere har opplevd stor suksess etter å ha fullført kurset, og mange har rapportert om bedre kommunikasjon på arbeidsplassen, mer effektivt samarbeid og økt arbeidskvalitet. Investeringen i et norsk kurs vil derfor ikke bare gi deg en fordel på arbeidsplassen, men også forbedre din karrieremuligheter og bidra til din personlige utvikling.

 

Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon om vårt norsk kurs for anleggsbransjen og meld deg på for å kickstarte din språklæring!

Studiets oppbygging

Vårt norskkurs for bygg og industribransjen er spesialdesignet for å hjelpe deg å forbedre dine norskkunnskaper og kommunikasjonsferdigheter på arbeidsplassen. Kurset inneholder en rekke moduler som vil dekke følgende emner:

 

Muntlig kommunikasjon: Kurset vil fokusere på å hjelpe deg å utvikle dine muntlige kommunikasjonsferdigheter. Du vil lære å forstå og bruke vanlige uttrykk og setninger som er relevante for anleggsbransjen, og du vil få muligheten til å praktisere dine språkferdigheter i ulike arbeidssituasjoner.

 

Skriftlig kommunikasjon: Kurset vil også inkludere moduler som dekker skriftlig kommunikasjon, inkludert e-poster, rapporter, og annen skriftlig dokumentasjon. Du vil lære å skrive klart og presist på norsk, samt å bruke riktig grammatikk og tegnsetting.

 

Fagterminologi: bransjen har en rekke spesifikke faguttrykk og teknisk vokabular som er avgjørende for å forstå arbeidsoppgavene og kommunisere effektivt på arbeidsplassen. Du vil lære disse uttrykkene og hvordan du kan bruke dem i ulike situasjoner.

 

Kultur og arbeidsetikk: Kurset vil også omfatte moduler som dekker norsk kultur og arbeidsetikk. Dette vil hjelpe deg å forstå norsk arbeidsmiljø bedre og tilpasse deg mer effektivt til det norske arbeidslivet.

 

Individuell tilpasning: Vårt norskkurs for anleggsbransjen er spesielt tilpasset dine behov og arbeidsoppgaver. Vi vil tilpasse undervisningen etter dine spesifikke behov og ferdigheter, slik at du kan få mest mulig ut av kurset.

 

Undervisningsopplegg

Våre norskkurs for bygg og industribransjen er spesialdesignet for å hjelpe deg å forbedre dine norskkunnskaper og kommunikasjonsferdigheter på arbeidsplassen. Kurset inneholder en rekke moduler som vil dekke følgende emner:

 

Muntlig kommunikasjon: Kurset vil fokusere på å hjelpe deg å utvikle dine muntlige kommunikasjonsferdigheter. Du vil lære å forstå og bruke vanlige uttrykk og setninger som er relevante for anleggsbransjen, og du vil få muligheten til å praktisere dine språkferdigheter i ulike arbeidssituasjoner.

 

Skriftlig kommunikasjon: Kurset vil også inkludere moduler som dekker skriftlig kommunikasjon, inkludert e-poster, rapporter, og annen skriftlig dokumentasjon. Du vil lære å skrive klart og presist på norsk, samt å bruke riktig grammatikk og tegnsetting.

 

Fagterminologi: bransjen har en rekke spesifikke faguttrykk og teknisk vokabular som er avgjørende for å forstå arbeidsoppgavene og kommunisere effektivt på arbeidsplassen. Du vil lære disse uttrykkene og hvordan du kan bruke dem i ulike situasjoner.

 

Kultur og arbeidsetikk: Kurset vil også omfatte moduler som dekker norsk kultur og arbeidsetikk. Dette vil hjelpe deg å forstå norsk arbeidsmiljø bedre og tilpasse deg mer effektivt til det norske arbeidslivet.

 

Individuell tilpasning: Vårt norskkurs for anleggsbransjen er spesielt tilpasset dine behov og arbeidsoppgaver. Vi vil tilpasse undervisningen etter dine spesifikke behov og ferdigheter, slik at du kan få mest mulig ut av kurset.

 

Fleksible undervisningsmetoder: Vi tilbyr både individuell undervisning og gruppeundervisning, samt en rekke fleksible undervisningsmetoder som gjør det enkelt å finne en tid som passer for deg. Du kan velge mellom tradisjonell klasseromsundervisning eller online undervisning, avhengig av dine preferanser.

Opptakskrav

Ingen krav til forkunnskaper, men det er anbefalt å ha en tilknytning til bygg og industribransjen. Du må ha tilgang til PC med kamera og mikrofon.

Opptaksinformasjon

Ingen krav til forkunnskaper, men det er anbefalt å ha en tilknytning til bygg og industribransjen. Du må ha tilgang til PC med kamera og mikrofon.

Læringsutbytte

Deltaker skal etter endt kurs ha et større vokabular og være tryggere i å bruke norsk på arbeidsplassen.

Anbefalt forhåndskunnskap

Ønske om å lære norsk

Karrieremuligheter

Større mulighet til å få jobb i bygg og industribransjen

Kvalifikasjon/tittel

Arbeidsnorsk