Nøkkelinformasjon

Om studiet

Stipendiatlinjen er for deg som brenner for folkehøgskolen og som ønsker å utvikle dine lederegenskaper. Her får du muligheten til å vokse personlig og faglig, i et tett team og med god oppfølging.

Linja for stipendiater skal gi grunnleggende ledertrening, stimulere til utvikling og aktivitet på skolen, og øke forståelsen for folkehøgskolens rolle. Stipendiaten har 30 undervisningstimer pr. uke, inkludert 13 timer hospitering på ei av de øvrige linjene. Du velger fordypningsområde "Internat og aktivitet" eller "Dokumentasjon og markedsføring".

Stipendiater har formelt sett elevstatus men er i tillegg viktige medspillere i miljøarbeid og skoleutvikling. Det forutsettes at stipendiaten samarbeider lojalt med øvrige ansatte om skolens målsettinger og regler. De har også taushetsplikt på samme vis som andre ansatte i folkehøgskolen, og må ved tiltredelse underskrive taushetsløfte.

Stipendet dekker

 • Oppholdspenger 82 072,-
 • Felleskostnader 9085,-

Stipendiaten betaler selv

 • Linjekostnader 8500,-
 • Linjetur (variabel)

Skolen betaler stipendiaten 750,- i lommepenger i mnd.

Søknaden bør inneholde opplysninger om:

 • Hvilket område du velger som fordypning
 • Din motivasjon for å være stipendiat
 • Dine sterke sider faglig og sosialt
 • Hva du ønsker å utfordres på som stipendiat og hvordan du tenker at denne erfaringen er verdifull for din videre utdanning
 • Spesielle områder du ønsker praksis i
 • Om du har sertifikat og andre relevante kurs/ kvalifikasjoner
 • Hvilke områder/prosjekt/opplegg/valgfag du kan tenke deg å ta ansvar for her på skolen
 • Dine interessefelt/hobbyer/fagområder du kan ta med deg inn i rollen som stipendiat
 • Prioritert linjevalg over hvilke linjer du kan tenke deg å hospitere på

Søknadsfrist 12.04.21

Opptak til studiet

Folkehøgskolene starter opptaket 1. februar hvert år.