Varighet

1 år

Opptakskrav

over 18 år

Studienivå

Frilynt folkehøgskole
Folkehøgskolene starter opptaket 1. februar hvert år.

Om studiet

Dette er startstedet for mange av våre fremste jazzmusikere. Høyt faglig nivå, fokus på samspill, gehør og utvikling av personlig uttrykk. Rikt konserttilbud. Studietur med tog til storbyer i Europa.

I løpet av mange år med jazzlinje på Sund Folkehøgskole har vi utviklet en grundig og selvutviklende metodikk, hvor samspill, gehør og improvisasjon er de viktigeste elementene.

Mange av dagens beste rytmiske musikere har et år på Sund Folkehøgskole, og det er ikke tilfeldig. Her får man jobbe konsentrert med allerede flinke studenter og engasjerte lærere. Metodikken som ligger til grunn for undervisningen er praktisk og gehørsbasert, hvor veien mellom det man hører, det man ønsker å spille og håndverket for å utføre er kortest mulig.

Vi tilrettelegger for hver enkelt elev, gruppevis og instrumentvis.

Lær gjennom samspill

Samspillet og dynamikken i klassen er avgjørende for at året på Sund skal bli optimalt.Vi setter sammen en klasse med musikere som vi mener kan utfylle hverandre best mulig, og vi setter stor pris på at det tas mye initiativ innad i gruppen til å lage turnéer, konsertserier, jammer etc.

Hovedlærere

Hovedlærere på Jazzlinja er gitaristen Espen Bjarnar og Klaus Holm som spiller både klarinett og saksofon. Begge er utøvende musikere og brenner for en god jazzlinje på Sund.

Gjestelærere

I løpet av året hentes det inn gjestelærere som har workshops, seminarer og instrumentalinnføring. Disse hentes inn etter behov og etter ønske fra elevgruppen. Vi samarbeider tett med Jazzlinja ved NTNU i Trondheim. To uker i året kommer fjerdeklasse på jazzlinja til Sund, hvor vi lærer av hverandre og møtes til samspill.

Les mer om linjen på vår hjemmeside