Klimaveiviser favoritt ikon

Folkehøgskole

Varighet

1 år

Opptakskrav

over 18 år

Studienivå

Frilynt folkehøgskole
Folkehøgskolene starter opptaket 1. februar hvert år.

Om studiet

Vil du gjøre en forskjell? Her får du muligheten til å leve et år i full miljømodus. Vi lærer å ta vare på tingene våre, lever miljøvennlig og påvirker andre til å gjøre det samme.

At du lever bærekraftig er bra, men vi trenger at alle andre gjør det også. Vi vil at du skal få muligheten og kunnskapen til å engasjere deg og påvirke forandring hos andre slik at de også kan leve et liv som er positivt for miljøet vårt.

Vi har et verksted hvor vi kan sy klær og lage ting vi trenger selv. Vi vil også gjenbruke og reparere gjenstander andre har kastet. I tillegg til dette lager vi vår egen vindmølle for å forsyne klasserommet med strøm. 

Du får en bevissthet over ditt eget forbruk og hva du trenger å gjøre for å leve ditt liv mest mulig miljøvennlig. De løsningene du kommer frem til som er mest klimavennlige for ditt eget liv, ønsker vi at du skal spre videre til andre. 

Du lærer å ta gode bilder, filme, redigere og hvordan vi kan bruke media for å påvirke andre. Vi engasjerer oss også aktivt i debatter på Internett og i demonstrasjoner.

Sammen planlegger og gjennomfører vi en miljøvennlig linjetur i Europa med tog og buss. På veien kan vi bli med på demonstrasjoner og møte talspersoner for miljøbevegelsen i andre land.

Skogn folkehøgskole har de siste årene investert betydelige midler i bygningsmassen og oppdatert til jordvarme på internatet og skolebygget. Kjøkkenet drives effektivt, produserer lite avfall og tar aktivt inn lokale råvarer. Skogn folkehøgskole er en av de mest energieffektive folkehøgskolene i Norge. Som elev vil du automatisk få et redusert klimaavtrykk det året du går her, sammenlignet med å bo hjemme.