Nøkkelinformasjon

Om studiet

Etter ett år på Reiseliv - Global forståelse har du fått sett mye av verden. Kanskje får du også et annet syn på det hele?

  • Å reise dreier seg om noe mer enn å bare sette seg på et fly for å komme til destasjonosjen!
  • Du får planlegge lange og korte reiser, og formålet med turen skal stå i fokus
  • I løpet av skoleåret besøker vi USA og Sør-Afrika.

En god reise krever gode forberedelser. Derfor lærer du mest mulig om kulturen og stedet vi skal besøke, om historie, språk, politikk, tradisjoner og om etiske perspektiver ved reising. Den kunnskapen skaffer vi oss blant annet ved å besøke virksomheter som Nobels fredssenter, Holocaustsenteret, bistandsorganisasjoner, reisebyråer, ambassader og asylmottak. Vi inviterer også spennende gjester til klasserommet.

På reisene våre besøker vi steder og mennesker som vanlige turister ikke møter. Det gir deg muligheten til å se verden med nye øyne, få en ny forståelse og kanskje et nytt syn på deg selv.

Er du opptatt av menneskerettigheter og om hvordan man kan bidra for å gjøre en forskjell? Da er denne linja noe for deg!

Studieturene går til Sør-Afrika og New York.

Opptak til studiet

Folkehøgskolene starter opptaket 1. februar hvert år.