Nøkkelinformasjon

Om studiet

Linja for deg som har hatt et år på folkehøgskole, og som ønsker et år til, der du kan utvikle gode lederegenskaper retta mot å jobbe med unge mennesker. Praksis på skolen.

Dette er linja for deg som allerede har gått et år på folkehøgskole, og som har lyst til å bidra videre i det miljøskapende og faglige arbeidet ved Nordmøre Folkehøgskule.

  • Du vil få teoretisk ledertrening og praksis ved å være knyttet opp til de andre linjene ved skolen.
  • Du vil få ansvar for miljøskapende aktiviteter for elevene.
  • Du vil jobbe i team på noe, sammen med linjelærer på andre felt, og noe vil du stå ansvarlig for helt selv.
  • Du kjenner folkehøgskolen godt fra elevsida. Samtidig skal du være elev et år til, men også være en leder under opplæring.
  • Det krever at du kan skille roller, at du er tydelig, at du har mye energi å by på i lederrollen, at du er nysgjerrig på å utvikle deg selv, og tar utfordringer.

Opptak til studiet

Folkehøgskolene starter opptaket 1. februar hvert år.