Nøkkelinformasjon

Om studiet

Vill du utveckla kreativa uttryckssätt inom text och bild? En grundläggande skrivarkurs i dialog med bildskapande.

Unikt för kursen Text & Bild är att du får utveckla ditt eget skrivande i dialog med bildberättande genom att låta text och bild få möta varandra.

i TEXT

får du möjlighet att både framställa och analysera dina egna och andras berättelser. Du får lära dig mer om förutsättningarna för ett skönlitterär berättande. De kreativa skrivövningarna syftar till att ge dig en mångfald av uttrycksmöjligheter som du har användning för i ditt framtida skrivande. Kursen ger dig också teoretiska och praktiska verktyg i bl.a. stilistik.

Du får tillfälle att prova på många olika texttyper och genrer, såsom olika skönlitterära prosagenrer, essä, biografi, lyrik, m.m.

i BILD

får du möjlighet att utveckla ditt bildseende, tolka dina upplevelser och själv uttrycka dig i bildform. Hybridgenrer som serier, affischkonst, collage och bilderboksproduktion är också något vi provar på. I kursen ingår en introduktion i layout.

STUDIEFORMEN

I kursen varvas olika studieformer så som: workshops, föreläsningar, seminarier, grupparbeten, läsecirklar och studiebesök. Det ingår också ett eget större projekt som presenteras i utställningsform. 

Text & Bild kan läsas under ett helt läsår eller som en terminskurs. Den kan också kombineras med Bildskolans terminskurser.

Undervisningsspråk: alla nordiska språk, engelska användas i introduktionsperioden efter behov.

Opptak til studiet

Folkehøgskolene starter opptaket 1. februar hvert år.