Nøkkelinformasjon

Om studiet

Mange spennende og lærerike kulturreiser gjennom året, til ulike deler av verden.

Skolen arrangerer hvert år en rekke kortkurs som kulturreiser til ulike deler av verden. Kontakt oss på tlf 33 33 55 00 for informasjon/brosjyre.

Opptak til studiet

Folkehøgskolene starter opptaket 1. februar hvert år.