Barn ingen hindring! favoritt ikon

Folkehøgskole

Varighet

1 år

Opptakskrav

over 18 år

Studienivå

Kristen folkehøgskole
Folkehøgskolene starter opptaket 1. februar hvert år.

Om studiet

Vi er den eneste folkehøyskolen i landet som har et eget tilbud for deg som har barn. Du søker den linjen du ønsker å gå på, se skolens oversikt og vi tilrettelegger dagene i forhold linjen du ønsker.

Skolen vil ta kontakt for avklaring, og avtaler etter at søknad er mottatt. Vi er behjelpelig med barnehageplass, og ellers tilrettelegging i forhold til å bo med barn på skolen. 

Våre plasser er forbeholdt alene-foreldre.

Elever med barn vil gjennomgå et eget opplegg noen timer pr. uke hvor man blant annet fordyper seg i følgende hoved-temaer: Foreldre-rollen, meg og barnet mitt samt familie-rammer.

 
Du kommer bla. til å lære mer om hvorfor vi reagerer som vi gjør, hvordan minske stress i hverdagen, foreldrestiler, kjærlighetsspråkene, grensesetting, lek, læring, hverdagsøkonomi, kosthold og om hvordan du kan være både en trygg havn og en trygg base for barnet ditt.

Dette kommer i tillegg til fellesfag, linjefag og spennende valgfag som du kan velge.

Linjeturen blir i forhold til hva som er muligheter når en har barn, og hvordan det kan tilrettelegges.

Velkommen til et lærerikt, spennende og livsforvandlende år. Vi vil gjøre det vi kan for at du og ditt barn vil trives hos oss.