Nøkkelinformasjon

Om studiet

Er du opptatt av miljø, omsorg for mennesker og solidaritet? Bli med på miljøtiltak, møte med mennesker i ulike livsfaser og samarbeid med organisasjoner. Studietur med hjelpearbeid i Øst-Europa.

"Vi bryr oss" er Karmøy Folkehøgskule sitt motto. Er du opptatt av nærmiljøet, omsorg for mennesker og solidaritet?

Bli med på nærmiljøtiltak, møte med mennesker i ulike livsfaser, fra ulike kulturer og samarbeide med forskjellige hjelpeorganisasjoner som arbeider lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette er en linje som er ny for året og vi vil utvikle linjen samarbeid med de elevene som velger linja. Elevene vil også være med å bestemme hvilken hjelpeorganisasjon vi skal knytte oss til i forbindelse med linjeturen som skal gå til Øst-Europa.

Vi ser for oss et samarbeid i organisasjoner og områder:

Røde Kors:

  • Besøkstjeneste
  • Språkcafe
  • Aktiviteter for barn 

Lokale barnehager og organisasjoner som driver med aktiviteter for barn

Innvandrerorganisasjoner

Rusomsorg

Ungdomsorganisasjoner

Eldreomsorg

Nasjonale og internasjonale hjelpeorganisasjoner:

  • Foredrag og nært samarbeid med hjelpeorganisasjoner. Vi skal blant annet dra på studietur til Øst-Europa med hjelpesendinger og hjelpearbeid.

 

Forstå mennesket og samfunnet vi lever i bedre, og oppdag gleden over å være der for andre!

 

NB!

Husk at Karmøy Folkehøgskule er skolen hvor du velger 2 linjer. Dette betyr at dersom du velger linjen wCare Miljø Solidaritet - så velger du en av disse  linjene i tillegg: Friluftsliv Ekstrem - Multisport - Fokus Asia - Vokal Kor Solosang - Backpack Foto - Klær Design Redesign - Baker & Konditor 

 

 

Opptak til studiet

Folkehøgskolene starter opptaket 1. februar hvert år.