Nøkkelinformasjon

Opptak til studiet

Folkehøgskolene starter opptaket 1. februar hvert år.