Nøkkelinformasjon

Om studiet

Trommer hovedinstrument ved Harstad Folkehøgskole. Opplæring i trommesett en time i uken. Bli en bedre trommis.

De som velger trommer hovedinstrument får undervisning en time pr uke. Her kan man utvikle sitt spill gjennom jobbing med ulike teknikker, låter og sjangere. Dette er et ledd i å fungere godt både i samspillgrupper/ band og i studio, samt personlig og musikalsk utvikling. Skolen har to egne trommesett.

 http://www.folkehogskole.no/skole/harstad/music-live-studio

På Music Live Studio får du:

Spille i band
Undervisning i sang/ på instrument
Studioopplæring
Konserter, skoleturné og studioarbeid
Øverom og studio til disposisjon
Praktisk rettet musikkteori
Reise til New York
Bli kjent med nye folk
Hva gjør vi?

En kombinasjon av samspill, hvordan man har spilt musikken til ulike tider, og hvilke teknikker som ligger til grunn. Dette gjør vi i øverommet, i klasserommet, på scenen og i studio. Pop-/rock & jazzhistorie knyttet til praktisk rettet musikkteori vil forhåpentligvis gi deg større musikkforståelse og bidra til din musikalske utvikling.

For å fungere godt i samspill med andre er det en fordel å ha spilt eller sunget før.

Opptak til studiet

Folkehøgskolene starter opptaket 1. februar hvert år.