Nøkkelinformasjon

Om studiet

Er du interessert i å bli en bedre skuespiller - sammen med andre på samme alder som har lyst til å drive med teater?

Et halvårskurs i skuespillteknikk for ungdom, øving hver mandag fra 19.00-21.00, og noen helger ved behov.

Opptak til studiet

Folkehøgskolene starter opptaket 1. februar hvert år.