Nøkkelinformasjon

Om studiet

Aikido, en reise i Samurai- og sverdtradisjoner og bueskyting. Et spennende møte med japansk kultur og deg selv! Selvforsvar, et verktøy for selvtillit, selvdisiplin og selvkontroll i alle situasjoner

Året du har foran deg blir spennende. Det er en fantastisk mulighet om å styrke din kropp og sinn ved å trene kampkunsten Aikido, sverdkunst Kenjutsu og få en innføring i viktige selvforsvarteknikker.

Aikido som kampform går ut på å ta imot og nøytralisere harde angrep med myke unnvikende bevegelser, uten bruk av fysisk styrke.

Teknikk og mental styrke er viktigere enn fysikk og av den grunn kreves det verken bestemte forkunnskaper eller spesielt god fysisk form.

Kenjutsu, som er trening med sverd, vil oppfordre deg og styrke alle nivåer av din natur. Denne erfaringen kan du da bruke for å mestre alle situasjoner i ditt liv.

I selvforsvarstreningen skal vi fokusere på det mentale aspektet som vil gi deg evnen til å ha korrekt tankesett, i tillegg til et utvalg av effektiv teknikker som er realistiske i slike situasjoner.

Alt som du skal lære gjennom året er ikke kun et redskap som brukes til å overvinne en motstander, men også en åndelig lære som sikter på å utvikle din evne å leve i fred med deg selv som stadig er utfordret av en kompleks verden. Til slutt, den største seieren, er seier over deg selv!

Opptak til studiet

Folkehøgskolene starter opptaket 1. februar hvert år.