Nøkkelinformasjon

Om studiet

Her møtes urfolksungdom fra hele verden. Med Sapmi som utgangspunkt oppstår unike møter og engasjerte handlinger i nord og sør.

Denne linja er den eneste i sitt slag i verden. Her møtes urfolksungdom fra flere land.  Sammen med linjas samiske lærer er det elevene selv som setter dagsorden for linjas arbeids- og reisemål. Utgangspunktet er urfolks egne erfaringer og elevenes opplevde virkelighet. Stikkord er menneskerettigheter, kolonialisering, assimilering og nykolonialisering, men også urfolks historie, kultur, tro, identitet og andre spørsmål knyttet til tradisjonelle levemåter og verdier i brytning med det moderne og urbane. Også FNs bærekraftsmål har en plass her.

Gjennom erfaringsutveksling og reiser og besøk hos urfolk hjemme og ute, vil elevene lære om og engasjere seg i urfolks utfordringer idag. De vil også utvikle seg selv som påvirkningsaktører innenfor et internasjonalt nettverk og slik kunne påvirke sin egen framtid.  

Merk at undervisningen på denne linja foregår på engelsk! 

 

Opptak til studiet

Folkehøgskolene starter opptaket 1. februar hvert år.