Nøkkelinformasjon

Om studiet

Gjennom aktivitet, skal du oppleve mestring, inkludering og utfordringer. Samtidig som vi har fokus på veien inn i voksenlivet i tilrettelagte og trygge omgivelser. DU er med på å påvirke!

Et år på Aktivt friluftsliv og botrening skal gi deg nye opplevelser, mestring, samhold og forberede deg på voksenlivet i tilrettelagte og trygge omgivelser. Du vil bli møtt som den du er, der du er. Vi tilpasser undervisninga og ønsker å gi deg spennende opplevelser både inne og ute.

Personlig utvikling – mestring – deltakelse – samhold.  Her deltar alle på lik linje, ut ifra egne forutsetninger. Det skaper opplevelse av inkludering, trivsel og gir hverandre mulighet for vekst.

Fokuset er opplevelsene vi skal ha sammen. Vi kommer til å være mye ute på tur og ha overnattingsturer både i telt, lavvo, under åpen himmel, hengekøyetur i fjæra og i snøhule på vinteren. Målet er å skape glede, opplevelser, bygge erfaring og kunnskap om det enkle friluftsliv, slik at vi hele året benytter oss av den fantastiske naturen rundt oss. Vi bruker nærområdet vårt og reiser bort på korte og lengre linjeturer i Nord-Norge.

En dag i uka bruker vi på skolen, der vi gjør praktiske gjøremål som vasking, rydding, lage mat, har fokus på økonomi og kosthold. Dette er nyttig kunnskap for livet som voksen. Målet for året er at du skal mestre mye av dagligdagse gjøremål, for et mest mulig selvstendig liv.

Vi reiser på linjetur til et land i Europa. Sammen bestemmer vi hvor. 

 

Velkommen til et spennende og viktig år! 

Opptak til studiet

Folkehøgskolene starter opptaket 1. februar hvert år.