Nøkkelinformasjon

Om studiet

Solidaritet & Bærekraft er linjen for deg som ønsker å løfte blikket utover deg selv og la deg utfordre i møte med ulike mennesker, samfunnet og en verden i endring.

"Målet med undervisningen er å få elevene til å elske verden så mye at de vil ta ansvar for den!" - sitat av Hannah Arendt

En ansvarlig livstil og et solidarisk fellesskap gir bærekraftige samfunn. På denne linjen vil du lære hvordan vi alle kan bidra for en bedre verden.

Bli med på en reise i eget, hverandres og andres liv. La deg utfordre av samfunnet du er en del av. Du vil møte mange nye mennesker gjennom besøk på institusjoner og i ulike hjelpeorganisasjoner på Evje og i Agder. Linjen er helt ny og du vil derfor få en unik mulighet til å forme linjen i samarbeid med linjelærer og de andre elevene.

Sammen skal vi skape et lærerikt og utviklende år med masse gøy og moro, samtidig som vi skal utfordre oss selv og lære i møte med andre mennesker.

Vi vil møte mange ulike mennesker i ulike situasjoner, blant annet; flyktninger, rusavhengige, innsatte i fengsel, eldre, mennesker med psykiske lidelser, fattige familier, alvorlig syke, sørgende, troende/ikke troende.

Opptak til studiet

Folkehøgskolene starter opptaket 1. februar hvert år.