Musikk - Produksjon/Festival favoritt ikon

Folkehøgskole

Varighet

1 år

Opptakskrav

over 18 år

Studienivå

Frilynt folkehøgskole
Folkehøgskolene starter opptaket 1. februar hvert år.

Om studiet

Produksjon av musikk - både cover og egenkomponert - med instrument eller PC/Mac. Egen festivalproduksjon med alt hva det innebærer. Studieturer til London, Wien og Budapest.

Vi leg­ger stor vekt på utvik­ling av dine instru­ment– og vokal­fer­dig­he­ter gjen­nom mye sam­spill. Du job­ber mye i sko­lens innspillings-studio både med programmering og som musi­ker og tek­ni­ker. Du skal lære om pro­duk­sjon av musikk­vi­deoer både i teori og prak­sis. Du skal også lære ele­men­tær musikk­te­ori som er nyt­tig for alle musi­kere. Du får en innføring i festivalhåndboken som setter grunnlaget for å gjennomføre en festival i teorien, og så skal vi gjøre det i praksis. 

STUDIETURER

London – Europas musikkmetropol

 • Konserter
 • Abbey Road – åstedet for Beatle-mania.
 • Denmark street – gata med kun musikksjapper.
 • Omvisning på skoler med musikkfag.
 • De viktigste turiststattraksjonene.

 

I mars har vi en musikkproduksjon klar, og tar den med på turné i Norge

 • Planlegging av logistikk
 • Rigg - gjennomføring av konsert - nedrigg
 • Stoppestedene er du med på å bestemme

 

I april går turen til Budapest og Wien

 • Spille konserter
 • Kulturelt påfyll
 • Det beste av Budapest og Wien

Les mer om studieturene på vår hjemmeside

Se bilder og filmer fra Musikk - Produksjon/Festival på vår hjemmeside

 

ROM/UTSTYR:

 • Øvingsrom
 • Studio med 16-spors Cubase
 • Musikkloft med flere PC arbeidsstasjoner med FL Studio
 • Storsal med scene og proft lyd- og lysutstyr
 • Stort utvalg instrumenter

Merk: Anbefales å ha med eget instrument/laptop for produksjon