Nøkkelinformasjon

Om studiet

Freeride - Skiguide - Mountaineering

Halvårskurset Ski og skred gir deg en vinter med skikjøring og skredvurderinger i Alpene, Canada og Nord-Norge.

Snø- og skredvurderinger praktiseres ulikt internasjonalt. Du vil få med deg livsviktige nyanser og erfaringer ved å være mye på ski i skredterreng sammen med profesjonelle guider, medstudenter og gjennom selvstendige prosjekt/praksis-perioder.

Ski og skred har sitt opplegg med halvårskurset hele tiden (ikke valgfag og fellesfag).

I tillegg til minstepris for linja kommer kostnader til reiser til Alta, Alpene og Canada, og kostnader til opphold i uker med prosjekt/praksis-perioder.

Hvem velger å gå Ski og skred?

Tidligere skibomser, sesongare, leger, studenter, arbeidsledige, økonomer…, med andre ord vanlige folk som har litt større interesse for skikjøring enn folk flest.

Noen har jobbet i flere år og ønsker nye utfordringer samt å leve ut en drøm om det å stå en hel vinter på ski. Andre holder på med studier og tar seg tid til en pause for å øke egne ferdigheter. Flere og flere ønsker å finne ut av hva som kreves for å gjøre skikjøring og skredvurdering til et fremtidig yrke.

Alderssammensetningen er normalt fra 21 til 30+ med en gjennomsnittsalder på 23 - 25 år.

Nasjonaliteter - det er flest svensker og nordmenn som fordeler seg jevnt på telemark og alpint.

Opptak til studiet

Folkehøgskolene starter opptaket 1. februar hvert år.