Nøkkelinformasjon

Om studiet

Tegnspråk er et visuelt språk du vil ha glede av resten av livet og som vil gi deg mange nye muligheter. Lær språket sammen med andre som også har en hørselsnedsettelse.

Målet er at du skal lære tegnspråk, og treffe andre som også er hørselshemmede/døvblitte. Du får mulighet til å bygge et større nettverk med mennesker med nedsatt hørsel, døve og andre som kan tegnspråk. Du får mulighet til å bygge en god identitet og få tilhørighet med andre i samme situasjon.

På folkehøgskolen får du en unik mulighet til å få undervisning i tegnspråk og samtidig praktisere språket hver dag også utenom undervisningstimene.

  • Du lærer å uttrykke deg på tegnspråk i forskjellige samtalesituasjoner.
  • Du lærer hvordan du har en god samtale på tegnspråk med samtaleregulering og diskusjonsteknikk.
  • Du får kunnskap om tegnspråkets oppbygging og grammatikk.
  • Du får mange praktiske øvinger i å forstå ulike uttrykksmåter og sjangre.
  • Vi legger stor vekt på å øve dine kommunikative ferdigheter.
  • Du får innblikk i historiefortelling, vitser, poesi og andre kulturelle uttrykksmåter.
  • Du får kunnskap om tegnspråkets-, og døvesamfunnets historie, kultur og tradisjoner.
  • Du får innblikk i døve og hørselshemmedes levekår, livserfaringer og erfaringsbakgrunn.
  • Du får kunnskap om tegnspråkets status i Norge og andre land.

Kunnskap og ferdigheter du tilegner deg gjennom skoleåret vil gi deg flere muligheter både i privatlivet, utdanning og arbeidsliv. Du vil ha et fortrinn om du søker arbeid på steder der tegnspråk brukes i kommunikasjon på arbeidsplassen.  Du vil få mulighet til å bruke tegnspråktolk både privat og i jobbsammenheng.

Opptak til studiet

Folkehøgskolene starter opptaket 1. februar hvert år.