Nøkkelinformasjon

Om studiet

Har du sett tegnspråk på TV eller i sosiale media? Har du lyst til å lære tegnspråk du også? Tegnspråk er et visuelt språk du vil ha glede av resten av livet og som vil gi deg mange nye muligheter.

Lær deg å kommunisere flytende på tegnspråk. Vi har lang erfaring i å undervise tegnspråk til personer som hører og ikke kan tegnspråk, men som har lyst til å lære tegnspråk. På folkehøgskolen får du en unik mulighet til å få undervisning i tegnspråk og samtidig praktisere språket hver dag også utenom undervisningstimene.

  • Du lærer å uttrykke deg på tegnspråk i forskjellige samtalesituasjoner.
  • Du lærer hvordan du har en god samtale på tegnspråk med samtaleregulering og diskusjonsteknikk.
  • Du får kunnskap om tegnspråkets oppbygging og grammatikk.
  • Du får mange praktiske øvinger i å forstå ulike uttrykksmåter og sjangre.
  • Vi legger stor vekt på å øve dine kommunikative ferdigheter.
  • Du får innblikk i historiefortelling, vitser, poesi og andre kulturelle uttrykksmåter.
  • Du får kunnskap om tegnspråkets-, og døvesamfunnets historie, kultur og tradisjoner.
  • Du får innblikk i døve og hørselshemmedes levekår, livserfaringer og erfaringsbakgrunn.
  • Du får kunnskap om tegnspråkets status i Norge og andre land.

Kunnskap og ferdigheter du tilegner deg gjennom skoleåret vil gi deg et godt grunnlag for å søke videre på utdanning som tegnspråktolk. I alle utdanningsløp og yrker vil det være positivt å kunne tegnspråk. Du vil også ha et fortrinn om du søker arbeid på steder der tegnspråk brukes i kommunikasjon på arbeidsplassen.

Linjen passer for alle som har lyst til å lære tegnspråk. Linjen passer for deg som ikke kan tegnspråk, men også for deg som kan litt tegnspråk fra før.

Opptak til studiet

Folkehøgskolene starter opptaket 1. februar hvert år.