Nøkkelinformasjon

Om studiet

Bli med i et unikt tegnspråkmiljø der du lærer norsk tegnspråk og norsk lese/skriftspråk.

Du lærer norsk tegnspråk, kultur og tradisjoner. 
Du lærer å lese og skrive norsk og får kunnskap om norsk samfunnsliv.

All undervisning er på tegnspråk tilpasset ditt nivå. Vi tilpasser undervisningen til din bakgrunn og hvor mye norsk tegnspråk og norsk skriftspråk du kan fra før.

  • Du lærer å kommunisere på norsk tegnspråk.
  • Du får praktiske øvinger i samtaleregulering på norsk tegnspråk, - hvordan ta ordet, hvordan uttrykke seg på en høflig måte og hvordan gi uttrykk for egne meninger, enighet og uenighet.
  • Du får kunnskap om norsk tegnspråk, døves historie, kultur og tradisjoner og døve i det norske samfunnet.
  • Du får kunnskap om rettigheter og veiledningstimer i bruk av samfunnstjenester og tegnspråktolk.
  • Du får lese-, og skriveopplæring i norsk gjennom praktiske øvinger og forklaringer på tegnspråk.
  • Du får stor mulighet til å være med og oppleve den norske kulturen og samfunnet.
  • Du får et allsidig skoleår med flere turer og ekskursjoner på programmet.

Hvis du har mulighet anbefaler vi deg å være 2 år på skolen, slik at du kan fordype deg mer i norsk samfunn og språk og få et godt grunnlag for videre samfunnsliv i Norge.

Datamaskin er et viktig verktøy i undervisningen og du bør derfor ha med din egen PC.

Opptak til studiet

Folkehøgskolene starter opptaket 1. februar hvert år.