Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Nivå

Bachelor og høgskolekandidat

Studiepoeng

60

Semester

2

Studieform

Nettstudium, nettstøttet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Om studiet

Årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk på nett er et ettårig studium som gir en grunnleggende innføring i kristendom, religions- og livssynskunnskap og filosofi og etikk. Gjennom kunnskap om religionenes tro, historie og praksis vil studentene få kunnskap om de ulike religionenes betydning og plass i samfunnet.

Studiet kan tas enten på heltid eller på deltid.

Studiets oppbygging

 

2. semester, vår

RLE1003N

Kristen tro, etikk og livstolkning

(10 stp.)

RLE1004N

Verdensreligionene

(10 stp.)

RLE1007N

Bibelfag

  1.  

 

  1. semester, høst

RLE1001N

Innføring i Bibelen

(10 stp.)

Enten

EX1001N Examen philosophicum

(10 stp.)

 

eller

BM1001N Innføring i misjonsvitenskap

(10 stp.)

RLE1002N

Kirkehistorie og konfesjonskunnskap

(10 stp.)

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Karrieremuligheter

Årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk – nettstudium gir økt forståelse for de ulike verdensreligionene og livssyn som finnes innenfor det norske samfunnet. Studiet kvalifiserer til undervisning i KRLE-faget i grunnskolen og videregående opplæring.

Årsstudiet kan også kvalifisere til både frivillig og lønnet arbeid i ulike typer organisasjoner der religion og livssyn står sentralt.

Årsstudiet i kristendom, religion, livssyn og etikk – nettstudier kvalifiserer også til videre studier innenfor KRLE og kristendomskunnskap.

Alle utdanninger innen