Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60.00

Semester

2

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Velg alternativ

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2020

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

15

Søknadskode (SO)

258626

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2020

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

60

Søknadskode (SO)

258910

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2020

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

60

Søknadskode (SO)

258329

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk er et ettårig studium som gir en grunnleggende innføring i kristendom, religions- og livssynskunnskap og filosofi og etikk. Gjennom kunnskap om religionenes tro, historie og praksis vil studentene få kunnskap om de ulike religionenes betydning og plass i samfunnet.

Dette studiet har obligatorisk praksis der du kan komme i kontakt med barn. Du må derfor legge frem barneomsorgsattest fra politiet for å få adgang til studiet. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Videre studier

Årsstudiet i kristendom, religion, livssyn og etikk kan inngå som første studieår i et toårig studium i KRLE. Studiet kan også inngå i annen utdanning i KRLE, teologi, religion- eller kristendomskunnskap.

Karrieremuligheter

Årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk gir økt forståelse for de ulike verdensreligionene og livssyn som finnes innenfor det norske samfunnet. Med nødvendig tilleggsutdannelse kan studiet være en del av grunnlaget for å kvalifisere til undervisning i kristendom, religion, livssyn og etikk i grunnskolen og videregående opplæring. Årsstudiet kan også kvalifisere til både frivillig og lønnet arbeid i ulike typer organisasjoner der religion og livssyn står sentralt.

Utveksling

I emnet RLE1004 Verdensreligionene, som vanligvis tas i andre semester av studiet, inngår et femukers studieopphold til enten Asia eller Øst-Afrika. Formålet med studieturen er å gi studentene innblikk i lokal religionspraksis og kultur, og deler av undervisningen blir gitt under studieturen. Studieturen til Asia vil ha et særlig fokus på buddhismen, mens studieturen til Øst-Afrika har et særlig fokus på islam. Høgskolen kunngjør i begynnelsen av høstsemesteret hvilket område/land studieturen planlegges til og studentene må påberegne en ekstra utgift i tilknytning til studieturen. Det er mulig å gjennomføre emnet uten å være med på turen.

Alle utdanninger innen