Fakta

Lærested:
Sted:
Forsvarets høgskole
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april

Informasjon oppdatert

27. januar 2023.

Om studiet

Ønsker du å jobbe i Forsvaret med språk og etterretning? Da er denne bacheloren noe for deg.

Utdanningen består av både etterretningsfag, språkfag og kultur- og områdestudier. Høsten 2023 blir det tatt opp kadetter, som studentene ved Forsvarets høgskole kalles, til bachelor i språk og etterretning med fordypning i russisk. 

I språkemnene er det fokus på å utvikle de fire språkferdighetene: lese, lytte, snakke og skrive. Undervisningen i de ulike språkemnene henger sammen tematisk, og temaene kan være både militære, sivile og etterretningsfaglige. I tillegg tilbys det også tre områdeemner innen historie, litteratur og politikk, kultur og samfunn. Til sammen gir språk- og områdeemnene kadettene bred realkunnskap om det russiske samfunn. 

Dette er et svært krevende studium, og det forventes at kadettene setter av tid til egenstudier på kveldstid og i helger. Utdanningen kvalifiserer til spesialiststillinger i Etterretningstjenesten og Forsvaret. Det er ikke krav om gjennomført førstegangstjeneste for å søke.

Studiested: Oslo.

Opptakskrav

Krav til søker

  • Studiet er å​pent for aldersgruppen 18 til 28 år.
    For søkere med høyere utdanning, relevant arbeidserfaring eller realkompetanse, kan det etter vurdering dispenseres fra alderskravet.

  • Det er ikke krav om gjennomført førstegangstjeneste for å søke.

  • Tilfredsstille helsekrav for utdanning i Forsvaret. 

  • Godkjente fysiske tester ved opptak. For denne utdanningen gjelder karakter 4 i utholdenhet og styrke.

  • Krav til minst karakter 5 i allment evnenivå (teoriprøve som gjennomføres på sesjon)

Opptaksinformasjon

Opptaket skjer gjennom FOS (Forsvarets opptak og seleksjon) og gjennomføres på Sessvollmoen i månedsskiftet juni/juli. Deretter gjennomføres det en tre ukers språkperiode hvor vi ser etter evnen din til å lære språk. Endelig opptak og tildeling av studieplass skjer i slutten av juli.

Alle utdanninger innen