Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Forsvarets høgskole

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Søknadsfrist

15. april

Om studiet

Denne utdanningen består av språk- og etterretningsfag, i tillegg til befalsutdanning. Studiet har et akademisk fokus, og du er garantert jobb i for eksempel Etterretningstjenesten, Forsvarets spesialstyrker eller Etterretningsbataljonen.

Utdanningen er en treårig bachelorgrad som innbefatter både etterretningsfag og språk, samt en befalsutdanning. For inntak i 2021 er fordypningen innnen russisk. Etter planen vil inntak til arabisk være i 2022. 

Studiet er svært intensivt og omfatter både rene språkfag og kultur- og områdestudier. Vi forventer at studentene setter av mye tid til selvstudier på kveldstid og i helgene. Du tilegner deg skriftlige og muntlige ferdigheter, samt kompetanse til lytting og tolking.

Opptakskrav

  • Generell studiekompetanse
  • Norsk statsborger
  • Kunne sikkerhetsklareres for Strengt hemmelig
  • Studiet er å​pent for aldersgruppen 18 til 28 år. For søkere med høyere utdanning, relevant arbeidserfaring eller realkompetanse, kan det etter vurdering dispenseres fra alderskravet
  • Det er ikke krav om gjennomført førstegangstjeneste for å søke. Hele utdanningsløpet er også åpent for grenaderer og konstabler på OR-2 til OR-4 nivå. Personell med befals- eller offisersutdanning fra tidligere, vil gjennomføre hele utdanningen, men vil ikke delta på befalsutdanningsmodulen (BU modulen) i femte semester. De med befalsgrad, vil i stedet ha praksis ved en av Etterretningstjenestens avdelinger
  • Godkjent helsekrav for befalsutdanning og tjeneste i internasjonale operasjoner
  • Godkjente fysiske tester ved opptak. For denne utdanningen gjelder karakter 4 i utholdenhet og styrke
  • Krav til minst karakter 5 i allment evnenivå (teoriprøve som gjennomføres på sesjon)

Opptaksinformasjon

Opptaket skjer gjennom FOS (Forsvarets opptak og seleksjon) og gjennomføres på Sessvollmoen i månedsskiftet juni/juli. Deretter gjennomføres det en tre ukers språkperiode hvor vi ser etter evnen din til å lære språk. Endelig opptak og tildeling av studieplass skjer i slutten av juli.

Alle utdanninger innen