Fakta

Lærested:
Sted:
Forsvarets høgskole
Studietype:
Bachelor, 4 år
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april

Informasjon oppdatert

27. januar 2023.

Om studiet

Vil du lære om sjømilitære operasjoner og bli navigatør og vaktsjef på Sjøforsvarets fartøy? Da er denne bachelorgraden noe for deg. NB! Denne fordypningen er under revisjon.

Søker må forvente endringer, særlig når det gjelder utdanningens varighet. Endelig studieplan blir publisert på Forsvarets nettsider i februar 2023.

Militære studier med fordypning i ledelse, sjømakt og militær navigasjon gir deg en bachelorgrad i militære studier med fordypning i nautikk.  Gjennom utdanningsløpet lærer du om alt fra navigasjon og brovakt, til ledelse og utførelse av maritime operasjoner på havet og i kystsonen.

Du får en akademisk lederutdanning hvor du utvikler deg til en kunnskapsrik, ansvarsfull og robust leder med faglig og personlig integritet.

Utdanningen dekker Sjøfartsdirektoratets krav for å løse inn sertifikater opp til skipsfører (klasse 1) etter du har fullført den obligatoriske praksisperioden. På sikt vil du kunne kvalifisere til rollen som skipssjef, den øverste lederen om bord på et fartøy.

Som uteksaminert offiser vil du sitte igjen med en ettertraktet kompetanse som gjør deg skikket til å løse fremtidige oppgaver nasjonalt og internasjonalt.

Studiested: Bergen.

Opptakskrav

  • Ha generell studiekompetanse

  • Ha bestått sesjon med minimum karakter fem på teoritesten (allment evnenivå).

  • Du kan søke selv om du ikke har vært på sesjon. Da sørger vi for å kalle deg inn til sesjon etter at søknaden din er behandlet, dersom du ellers blir funnet kvalifisert

  • Tilfredsstille fysiske minstekrav for utdanning i Forsvaret

  • Tilfredsstille helsekrav for utdanning i Forsvaret

  • Som hovedregel kan du ikke ha deltatt på mer enn to opptak til FOS. 

  • Være i aldersgruppen 18-25 år
    Høyere alder kan vurderes i spesielle tilfeller

Alle utdanninger innen