Fakta

Lærested:
Sted:
Forsvarets høgskole
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60

Informasjon oppdatert

27. januar 2023.

Om studiet

Har du en sivil utdanning og ønsker en spennende karriere i Forsvaret?

Har du en sivil bachelor- eller mastergrad? Da kan du starte karrieren din i Forsvaret med en ettårig offisersutdanning i militær ledelse og operasjoner.

Denne ettårige offisersutdanningen gir deg et studium utenom det vanlige, med en variert miks av teori og praksis, der du vil oppleve stor personlig og faglig utvikling. Forsvarets behov er styrende hva gjelder prioritert utdanningsbakgrunn hos søkerne. For oss er det viktig å utdanne solide og tilpasningsdyktige ledere.

Etter utdanningen er du garantert jobb som offiser i Forsvaret. Du vil bli ansatt som offiser i Hæren, Sjøforsvaret eller Luftforsvaret. Forsvarets behov er også styrende når det kommer til hvilken stilling du får. Utdanningen gir deg mange karrieremuligheter. I starten av karrieren vil du få lederstillinger på lavere nivå, men etter hvert åpner det seg mulighet for å søke mer utdanning og/eller lederstillinger på høyere nivå i Forsvaret.

Når du søker dette studiet, velger du søknad til enten Hæren, Sjøforsvaret eller Luftforsvaret. Du kan søke til alle tre, men må da prioritere etter eget ønske.

Studiesteder: Oslo, Bergen og Trondheim.

Opptakskrav

 • Fullført høyere utdanning med bachelor- eller masternivå ved oppstart hos Forsvarets høgskole.
  • Bachelorgraden må ha minimum gjennomsnittskarakter C (3,0 i snitt) ved søkertidspunkt.
  • Ved pågående utdanning oppfordres det til å søke når resultat fra siste semester foreligger.
 • Være i aldersgruppen 20–28 år. Eldre personer kan vurderes i spesielle tilfeller, eksempelvis ved søkere med utdanningsbakgrunn som samsvarer spesielt med Forsvarets behov. 
 • Bestå fysiske minstekrav med minimum karakter 5
 • Ha god helse. Se helsekrav
 • Ha bestått sesjon med minimum karakter 5 på teoritesten. Har du ikke gjennomført sesjon gjennomføres psykologiske prøver på opptaket
 • God vandel, må kunne sikkerhetsklareres
 • Norsk statsborgerskap
 • Som hovedregel kan du ikke ha deltatt på mer enn to opptak til samme utdanningsnivå (FOS).

Opptaksinformasjon

Forsvaret har et spesielt behov for personell innen enkelte fagfelt. Har du studert eller har erfaring fra disse feltene, vil du være en ekstra relevant søker.

Alle utdanninger innen