Reiseliv 1 år heltid favoritt ikon

Fagskole
Reiseliv er en av verdens raskeste voksende næringer. Digitale medier, sammen med teoretiske og praktisk reiselivs fag utgjør det spennende reiselivsstudiet til Fredrikstad FagAkademi. Mesteparten av undervisningen foregår i Fredrikstad, men i løpet av studieåret reiser klassen på to studieturer. Siste år reiste klassen til Barcelona og Aten. Her får de brukt hva de har lært på skolen, som for eksempel vurdering av reisemål, guiding, planlegging av turer, osv. Inkludert i prisen er to studieturer og et 30 timers Amadeuskurs

Varighet

1 år

Studietempo

Heltid

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Kostnader

91 700

Søknadsfrist

5. september 2016

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Reiseliv er en av verdens raskeste voksende næringer.  Digitale medier, sammen med teoretiske og praktisk reiselivs fag utgjør det spennende reiselivsstudiet til Fredrikstad FagAkademi.  Mesteparten av undervisningen foregår i Fredrikstad, men i løpet av studieåret reiser klassen på to studieturer. Siste år reiste klassen til Barcelona og Aten. Her får de brukt hva de har lært på skolen, som for eksempel vurdering av reisemål, guiding, planlegging av turer, osv.

Dersom du skal forstå reiselivsnæringen, må du danne deg et bilde av denne helheten som næringen samlet sett utgjør. Ut fra dette vil du lettere kunne oppnå en forståelse av hvor de ulike bransjene passer inn, hvilke utfordringer og muligheter de har, og samspillet mellom disse.

Studiet gir deg en praktisk rettet utdanning og du kan jobbe innenfor flere felt innenfor verdens største næring. Våre studenter får jobber i alt fra hoteller, flyplasser, reisebyrå, eventbyrå, turistkontorer, ute på destinasjoner  m.m.

Det at utdanningen er praktisk rettet gjør den ikke bare morsom og spennende, men du er klar til å komme raskt i jobb når du er ferdig utdannet.

Blogging, Instagram og andre sosiale medier har blitt en viktig del av reiselivsbransjen. Aktivt bruk av dette gjennom hele studiet, inngår derfor som en naturlig del av studiet Reiseliv. Reiselivsbransjen er i endring, og digitale medier spiller en stadig større rolle.

Fredrikstad FagAkademi tar dette på alvor, og har inkludert dette som en «rød tråd» gjennom hele reiselivsutdanningen.

Det legges opp til flere bedriftsbesøk gjennom studietiden, i tillegg til hyppig bruk av gjesteforelesere.

Studiet inneholder også en praksisperiode. Her kan du lese om tidligere studenters praksiserfaringer 

Bookingsystemet Amadeus er et av verdens ledende distribusjons- og reservasjonssystemer (GDS), et system som benyttes av mange av de store flyselskapene, hoteller, bilutleie, og andre reiselivsaktører.  Systemet er mest brukt av de norske reisebyråene.  I reiselivsstudiet er det inkludert et 30 timers kurs i Amadeus. Dette kurset er det samme som næringen selv benytter, og en forutsetning for arbeid blant annet i reisebyrå.

Fullført og bestått studie gir deg et offentlig godkjent vitnemål med tittelen «Reiselivskoordinator»

“Eg er utruleg fornøgd med valet mitt om å starte på FFA, det har vore eit utruleg flott og lærerikt år! Me har mykje praktisk arbeid og det me lærar er veldig relevant for arbeidslivet. Lærarane er veldig dyktige.  De stiller opp og helper deg med alt det skulle vere! Eg er superførnøgd og anbefalar FFA på det sterkaste!”, May Elena Trydal.

 

May Elena Trydal – barne- og aktivitetsleder hos Ving Norge AS.

 

Opptakskrav

FOR DEG MED STUDIEKOMPETANSE

Opptakskrav for Fredrikstad FagAkademi er som følger:
1) Kandidater som har fullført og bestått relevant videregående utdanning kan tas opp uten videre vurderinger.

2) Søkere som ikke tilfredsstiller pkt 1) kan vurderes på grunnlag av realkompetanse. Se avsnittet "for deg uten studiekompetanse"

 

 

FOR DEG UTEN STUDIEKOMPETANSE

Er du en av de mange som mangler studiekompetanse ?  Mange utdanningsmuligheter er da stengt for deg. Ikke fortvil !  Hos Fredrikstad FagAkademi kan du som mangler studiekompetanse ha mulighet til å få deg en offentlig godkjent fagskoleutdanning innen regnskap og økonomi, reiseliv eller it/nettverk. 

Realkompetansevurderingen har som formål å kvalitetssikre at kandidaten innehar tilsvarende kompetanse som den kompetansen de som har fullført videregående utdanning innehar. Denne kompetansen kan være ervervet på en annen måte. Vurderingen gjennomføres som en fagsamtale med fagansvarlig, og eventuelt med en fagtest. 
 

KONTAKT OSS

Kvalifikasjon/tittel

Reiselivskoordinator