Regnskapsmedarbeider heltid favoritt ikon

Fagskole
En praktisk rettet utdanning som omhandler føring av regnskap og lønn i moderne systemer.

Varighet

Et halvt år

Studietempo

Heltid

Organisering

Undervisning ved lærestedet

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Studiet kvalifiserer for å ivareta regnskaps- og lønnsfunksjoner i små og mellomstore bedrifter i tett samarbeid med øvrige regnskaps-/økonomifunksjoner. Det legges stor vekt på praktisk arbeid gjennom opplæringen, og studiet er bygget rundt arbeidsoppgavene en regnskapsmedarbeider utfører. 

Studiet gir deg praktiske ferdigheter med bruk av informasjonsteknologiske hjelpemidler, og den teoribaserte opplæringen knyttes sammen med bruk av moderne og aktuelle it-verktøy. Skolen benytter det Vismabaserte regnskapssystemet Tripletex. I studietiden har du tilgang til alle programmer som benyttes i opplæringen uavhengig av om du sitter hjemme eller på skolen.

Du vil møte varierte undervisningsformer som klasseromsundervisning, praktiske oppgaver og prosjekter i samarbeid med næringslivet for å gjøre opplæringen mest mulig relevant og variert. 

Studiet gir deg forståelse for arbeidet som utføres innen regnskaps- og økonomifunksjoner. Du vil få tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter til å kunne utføre daglig regnskaps- og lønnsarbeid i henhold til gjeldende lov- og regelverk.

Når du har bestått studiet får du tittelen regnskapsmedarbeider. Etterpå vil du ha mulighet til å starte på andre halvår av studiet Regnskapskonsulent ved Fredrikstad og Oslo FagAkademi.