Regnskapskonsulent favoritt ikon

Fagskole
Utdanning i regnskap, lønn og økonomi med praktisk opplæring i moderne regnskaps- og lønnssystemer.

Varighet

1 år

Studietempo

Heltid

Organisering

Undervisning ved lærestedet

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Studiet Regnskapskonsulent er praktisk og yrkesrettet, og tilpasset de krav som stilles til regnskapsarbeidet som utføres i små og mellomstore bedrifter.

Studiet gir allsidige kunnskaper og ferdigheter innen regnskapsområdene i tillegg til sentrale lønnsområder. Gjennom studiet får studentene god oversikt over regnskaps- og lønnsområdene, og opparbeider sunne holdninger tilknyttet etterlevelse av gjeldende lover og regelverk innen områdene studiet omhandler.

Det er lagt opp til utstrakt bruk av informasjonsteknologiske hjelpemidler gjennom studiet. Studentene benytter moderne regnskaps- og lønnssystemer som har nødvendig funksjonalitet for å forberede studentene på virkeligheten de vil møte i arbeidslivet.

Parallelt gis det teoretisk opplæring som skal sikre forståelse for arbeidet som utføres, sette dette inn i en større sammenheng og gi en underliggende handlingsberedskap basert på forståelse både for faget, yrket og generell bruk av aktuelle hjelpemidler.

Ved avsluttet studie innehar studentene tilstrekkelige kunnskaper, ferdigheter og trygghet til å kunne gjennomføre selvstendig arbeid innen regnskaps- og økonomiområder. Dette innebærer å kunne ta ansvar for et regnskap gjennom året, samt kunne jobbe selvstendig med flere sentrale årsavslutningsmomenter. Studentene skal også være trent i teamarbeid.

Du vil, etter gjennomført og bestått studie, få tittelen regnskapskonsulent.