Medisinsk sekretær - deltid favoritt ikon

Annen utdanning

Studienivå

Annen utdanning

Organisering

 • Undervisning ved lærestedet

Semester

2

Om utdanningen

Utdanningen som medisinsk sekretær kvalifiserer for arbeid innen relevante sekretærområder på sykehus og legekontor. Utdanningen er praktisk rettet og direkte jobbkvalifiserende. Du kan altså gå rett i jobb etter fullført utdanning.

En medisinsk sekretær jobber med mennesker. Utdanningen vektlegger derfor spesielt serviceelementet overfor pasienter og pårørende.

Du vil også få opplæring i anatomi/fysiologi/sykdomslære. Dette sammen med opplæring i medisinsk fagspråk (medisinsk terminologi) gir deg den nødvendige teoretiske ballasten til å utføre de mer praktisk rettede delene av utdanningen. Disse innebærer grundig opplæring i kontoradministrative arbeidsoppgaver, laboratoriearbeid og skiftestuearbeid. 

Du lærer blant annet:

 • tilstrekkelige ferdigheter innen kontoradministrative funksjoner for å kunne utføre sekretæroppgaver både på sykehus og legekontor, som oppretting og ajourføring av pasientenes sykejournal, innkalle etter venteliste/flytte timer, timebestilling, ulike typer av skrivetjeneste, telefontjeneste, generell pasienthåndtering og -service
 • tilstrekkelige ferdigheter i å skrive medisinsk dokumentasjon (epikriser, journaler, operasjonsbeskrivelser)
 • anvende korrekt medisinsk terminologi i arbeidet
 • tilstrekkelige ferdigheter i bruk av datatekniske hjelpemidler herunder pasientadministrative systemer
 • tilstrekkelige ferdigheter til å kunne utføre de mest vanlige laboratorieoppgavene
 • tilstrekkelige ferdigheter til å kunne utføre sykepleierrelaterte arbeidsoppgaver (skiftestuearbeid) tilknyttet arbeid på legekontor
 • grunnleggende kunnskap om de ulike organsystemene i kroppen, organsystemenes normalfunksjon og de mest vanlige sykdommene
 • få oversikt over, kunnskap om, og utvikle etiske grunnverdier vedrørende etterlevelse av og respekt for lov- og regelverk, herunder etterlevelse av taushetsplikten

Utdanningen gir ikke autorisasjon som Helsesekretær og må ikke forveksles med det treårige utdanningsløpet i videregående skole.

Les om påmelding og søknadsfrist på studiets hjemmeside.

 

Tilbys ved:

 • Fredrikstad FagAkademi Kråkerøy
 • Oslo FagAkademi