Nøkkelinformasjon

Logo Fagskulen Vestland
Logo Fagskulen Vestland

Lærested

Studiested

Førde

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

5.0

Semester

1

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

26. mars

Oppstartsdato

24. april

Godkjenninger

  • Nokut

Undervisningsopplegg

Undervisingsopplegg: Forelesingar, prosjektoppgåver og presentasjon av gruppearbeid

Nøkkelinformasjon:

• Digital undervising via Teams/Zoom

• Fem samlingar på 3 timar ein dag per veke (17:00-20:00)

• Eigenstudie: om lag 50 timar

 

 

Samling 1

- Introduksjon til faget

- Vindmøller

 

Samling 2

- Batteriet og BMS

 

Samling 3 

- Solceller, brenselceller

 

Samling 4

- Installasjon av solceller

 

Samling 5

- Leveringskvalitet

Opptakskrav

Kurset er for alle som har fagbrev innan maskin, bygg og elektro.

Søkjarar som ikkje har fagbrev, kan søkje opptak på grunnlag av realkompetanse, sjå lenke til NOKUT: Realkompetansevurdering på fagskolene under kurslista på fagskulen.no

Opptaksinformasjon

Alle utdanninger innen