Nøkkelinformasjon

Logo Fagskulen Vestland
Logo Fagskulen Vestland

Lærested

Studiested

Førde

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

5.0

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

2. april

Oppstartsdato

25. april

Godkjenninger

  • Nokut

Undervisningsopplegg

Undervisingsopplegg: «Forelesingar og gruppearbeid»

 

Nøkkelinformasjon:

• Digital undervisning via Zoom

• Fem samlingar på 3 timar en dag per veke (ettermiddag).

• Eigenstudie 50 timar

• Studenten må ha en Arduino UNO når studiet startar

 

Samling 1

Introduksjon til faget

Skyløysingar

 

Samling 2

Protokollar, Grensesnitt (Skada)

 

Samling 3

P Grensesnitt (Skada) I

 

Samling 4

IOT, AI, predikativ programmering

 

Samling 5

Industri 4.0

Feilsøking og dokumentasjon

Opptakskrav

Kurset er for alle som har fagbrev innan elektrikarar, heismontør, telekommunikasjon, automatikkar eller tavlemontør.

 

Søkjarar som ikkje har fagbrev, kan søkje opptak på grunnlag av realkompetanse, sjå lenke til NOKUT: Realkompetansevurdering på fagskolene under kurslista på fagskulen.no

Opptaksinformasjon

Kvalifikasjon/tittel

https://www.fagskulen.no/studietilbod/Studietilboda-vare/kurs/bransjemodular---industrifagskulen/

Alle utdanninger innen