Nøkkelinformasjon

Logo Fagskulen Vestland
Logo Fagskulen Vestland

Lærested

Studiested

Førde

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

5.0

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

13. mars

Oppstartsdato

29. mars

Godkjenninger

 • Nokut

Undervisningsopplegg

Nøkkelinformasjon: 

 • Forelesningar og gruppearbeid
 • Digital undervisning via Zoom
 • Fem samlingar på 3 timar ein dag per veke (ettermiddag)
 • Eigenstudie: 50 timar

 

Samling 1

 • Introduksjon til faget
 • Måleteknikk

 

Samling 2

 • Reguleringsteknikk

 

Samling 3

 • Talsystem og dataformat

 

Samling 4

 • Plassering av målepunkt og testrutinar

 

Samling 5

 • EMC

 

Opptakskrav

Kurset er for alle som har fagbrev innan elektrikarar, heismontør, telekommunikasjon, automatikkar eller tavlemontør.

Søkjarar som ikkje har fagbrev, kan søkje opptak på grunnlag av realkompetanse, sjå Realkompetansevurdering

Opptaksinformasjon

Alle utdanninger innen