Nøkkelinformasjon

Logo Fagskulen Vestland
Logo Fagskulen Vestland

Lærested

Studiested

Førde

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

5.0

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

27. februar

Oppstartsdato

16. mars

Godkjenninger

 • Nokut

Undervisningsopplegg

Nøkkelinformasjon:

 • Digital undervising via Teams/Zoom
 • Fem samlingar på 3 timar ein dag per veke. 17:00-20:00
 • Undervisingsopplegg: Forelesingar, case og presentasjon av gruppearbeid
 • Eigenstudie 50 timar

 

Samling 1

Innføring

 • Organisering av ei bedrift
 • Organisering av eit prosjekt
 • Kvalitetsstyring i bedrifta og i prosjektet

 

Samling 2

Kvalitetsstyring

 • Kvalitetssystemets organisering
 • Kvalitetssystemet del for del

 

Samling 3

Prosjektstyring 

 • Oppbygging av eit prosjekt
 • Prosjektets bestandeler og fasar

 

Samling 4

Prosjekt- og kvalitetsstyring i praksis

 • Prosjekthandboka: Kvalitetsstyring, HMS-styring og prosjektstyring
 • Oppsummering
 • Heime-eksamen

 

Samling 5

Prosjekt- og kvalitetsstyring i praksis «detaljer» 

 • Risikostyring
 • Endringsstyring
 • Dokumentkontroll
 • Kommunikasjon
 • Etikk og moral
 • «...og litt til»

 

Opptakskrav

Kurset er for alle som har fagbrev innan maskin, bygg, anlegg og elektro.

Søkjarar som ikkje har fagbrev, kan søkje opptak på grunnlag av realkompetanse, sjå NOKUT: Realkompetansevurdering på fagskolene.

Opptaksinformasjon

Meld deg på kurset her

Alle utdanninger innen