Nøkkelinformasjon

Logo Fagskulen Vestland
Logo Fagskulen Vestland

Lærested

Studiested

Førde

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

5.0

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Godkjenninger

  • Nokut

Undervisningsopplegg

Nøkkelinformasjon:

  • Digital undervisning via Zoom
  • Fem samlingar på 3 timar en dag per veke. (Ettermiddag)
  • Undervisingsopplegg: «Forelesingar og gruppearbeid»
  • Eigenstudie 50 timar
  • Studenten må ha en Arduino UNO når studiet startar

 

Samling 1

Introduksjon til faget. Frå «sensor til web»

Samling 2

Introduksjon til programmering og Arduino

Samling 3

Programmering

Samling 4

Programmering: Bruke Arduino Uno som Modbus slave knytta til Modbus master

Samling 5

IoT – Industri 4.0

Smarte bygg og smarte byar

Opptakskrav

Kurset er for alle som har fagbrev innan bygg, anlegg og elektro.

Søkjarar som ikkje har fagbrev, kan søkje opptak på grunnlag av realkompetanse, sjå NOKUT: Realkompetansevurdering på fagskolene.

Opptaksinformasjon

Meld deg på kurset her

Alle utdanninger innen