Nøkkelinformasjon

Logo Fagskulen Vestland
Logo Fagskulen Vestland

Lærested

Studiested

Førde

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

5.0

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

27. februar

Oppstartsdato

15. mars

Godkjenninger

  • Nokut

Undervisningsopplegg

Nøkkelinformasjon:

  • Digital undervisning via Zoom
  • Fem samlingar på 3 timar en dag per veke (ettermiddag)
  • Eigenstudie 50 timar
  • Forelesingar og gruppearbeid

 

Samling 1

Introduksjon til faget: Høgspent - frå kraftverk til forbrukar

 

Samling 2

Linjer, kabel og stasjonsanlegg

 

Samling 3

Oppbygning og vedlikehald av transformator stasjoner

 

Samling 4

Vern og kortslutning innan høgspent linjer og kabel

 

Samling 5

Det grøne skiftet og forskrifter innan høyspent

Opptakskrav

Kurset er for alle som har fagbrev innan elektrikarar, heismontør, telekommunikasjon, automatikkar eller tavlemontør.

Søkjarar som ikkje har fagbrev, kan søkje opptak på grunnlag av realkompetanse, sjå NOKUT: Realkompetansevurdering på fagskolene.

Opptaksinformasjon

Meld deg på kurset her

Karrieremuligheter

Kurset er for tilsette, permitterte og arbeidsledige i elektrobransjen som treng vidareutdanning innan høgspent

Alle utdanninger innen