Nøkkelinformasjon

Logo Fagskulen Vestland
Logo Fagskulen Vestland

Lærested

Studiested

Stord

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Studieform

Samlingsbasert

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-TEK-ELK0003

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20084-22

Om studiet

Noreg som energinasjon har lange tradisjonar innan produksjon og forbruk av elektrisk kraft basert på vasskraft. Det vil seie at ei utdanning innan elkraft er ei utdanning innan eit fagområde som har ein dominerande posisjon både nasjonalt og internasjonalt. Alt frå den daglege drift og vedlikehald av elektriske anlegg til utvikling og forsking på dette fagområdet har i alle år inngått i kvardagen til ein elkraftteknikar. Tilbodet er på Fagskulen Vestland sin studiestad Stord.

Undervisningsopplegg

Studiet er på 120 studiepoeng, som svarer til to år på fulltid. På studiestad Stord tilbyr vi et toårig samlingsbasert heiltidsstudium. Da er det samling frå måndag til fredag kvar tredje veke, så kan ein jobbe ved sida av studiane. Samlingane på skulen vil innehalde mykje praktisk arbeid, bedriftsbesøk og demonstrasjonar.

Tilleggsinformasjon

Studiet går over to år, men det er ikke fulltidsstudium på skolen. Utdanningen er i samarbeid med næringslivet på Stord og det er samling hver 3. uke på Kværner.

Alle utdanninger innen