Nøkkelinformasjon

Logo Fagskulen Vestland
Logo Fagskulen Vestland

Lærested

Studiested

Førde

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

5.0

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

27. mars

Oppstartsdato

13. april

Godkjenninger

 • Nokut

Undervisningsopplegg

Undervisingsopplegg: Forelesingar, fag- og prosjektoppgåver

Nøkkelinformasjon:

 • Digital undervising via Teams/Zoom
 • Fem samlingar på 3 timer ein dag per veke. 17:00-20:00
 • Eigenstudie antal timar: 50 timar

 

 

 • Samling 1

Oppfrisking og oppstart av studie

 • Oppsett av biblioteksfiler
 • Oppsett av arkmal og tittelfet
 • Lagring og organisering av designprosjekt (data managment)

 

 

 • Samling 2

Samanstilling av større 3D-modellar

 • Oppbygging og samanstilling av 3D-modell
 • Ulike designverktøy
 • Teknisk teikning
 • Dele- og samanstillingseigenskapar
 • Vektberekning

 

 

 • Samling 3

Rammegenerator og ulike design verktøy

 • Modellering av rammekonstruksjon
 • Rør og slangedesign

 

 

 • Samling 4

Simulering

 • Styrkeberekning ved hjelp av simuleringsverktøy (ansys)

​​​​​​​

 

 

 • Samling 5 

 

 • Oppsummering og vegen vidare innan 3D-modellering 
 • Gjennomgang av mappeoppgåver
 • Tips og triks

 

   

   

   Opptakskrav

   Kurset er for alle som har fagbrev innan teknikk og industriell produksjon (TIP).

   Søkjarar som ikkje har fagbrev, kan søkje opptak på grunnlag av realkompetanse.

    

   Krav til forkunnskapar: Studiet byggjer vidare på fagskulens tidlegare studie DAK 1. Det er derfor viktig at søkar har erfaring og kjennskap til Autodesk Inventor på et grunnleggande nivå (må kunne 3D-modellere og lage tekniske teikningar).

   Opptaksinformasjon

   Alle utdanninger innen