Nøkkelinformasjon

Logo Fagskulen Vestland
Logo Fagskulen Vestland

Lærested

Studiested

Nordnes
Førde

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Kostnader

Kr. 3550,- pr. semester

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

15. august

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Velg alternativ

Bergen, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

6

Opptakskrav

F-TEK-BYG0002

Studiested

Bergen

Antall studieplasser

80

Søknadskode (SO)

20084-14

Førde, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

6

Opptakskrav

F-TEK-BYG0011

Studiested

Førde

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

20084-35

Om studiet

Utdanningen er en fordypning innen fagretningen Bygg, anlegg og KEM. Utdanningen i bygg gir deg opplæring i forvaltning, drift og vedlikehold av bygg, bygningsfysikk, bygningsproduksjon, betong-, tre- og stålkonstruksjoner.

Fordypningen gir deg kompetanse som grunnlag for å beregne, planlegge og koordinere produksjon, innkjøp og personressurser i et byggeprosjekt.

Utdanningen kvalifiserer til lederkompetanse som kan brukes på mange nivå i bygg- og anleggsbransjen.

Byggebransjen er ein stor og viktig samfunnsmessig bransje. Utviklinga innan bygg skjer i høgt tempo. Næringslivet har med andre ord stadig behov for nye fagskoleingeniørar som kan berekne, planleggje og koordinere. Dette er ei spennande utdanning innanfor eit fagområde som samfunnet og næringslivet har stor behov for. Tilbodet er på Fagskulen Vestland sin studiestad Nordnes.

Undervisningsopplegg

Studiet er på 120 studiepoeng, som svarar til 2 år på fulltid, tas som nettstøttet studium med samlinger over 3 år.

 

Opptakskrav

Det generelle grunnlag for opptak er:
> fullført og greidd vidaregåande opplæring med relevant fagbrev / sveinebrev,
eller
realkompetanse tilsvarande læreplanmål i vidaregåande opplæring innan relevant programområde, i tillegg til kompetanse i felles allmenne fag som svarar til VG1 og VG2 i yrkesfagleg utdanningsprogram. Søkjar må ha fylt 23 år innan det året han/hun søker studieplass.

NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om greidd prøve.
 

Liste over relevante fagbrev finn du på nettsidane våre.

 

Opptaksinformasjon

Du søkjer studieplass på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Som fagskoleingeniør med fordjuping i bygg kommer du til å jobbe med produksjon, innkjøp og personressursar. Dei viktigaste arbeidsområda for ein fagskoleingeniør er hovudsakeleg innan entreprenørverksemd, kommunalteknikk og eigne bedrifter. Etter fullført studium er ein kvalifisert for stillingar som byggleiar, konstruktør, oppsynsmann og kontrollør, kommuneteknikar, faglærar eller til å starte eiga bedrift. Fullført studium kan også brukas i en Bachelorgrad ved enkelte høgskolar.