Nøkkelinformasjon

Logo Fagskulen Vestland
Logo Fagskulen Vestland

Lærested

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

10.0

Semester

1

Studieform

Nettstudium, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

Løpende

Godkjenninger

  • Nokut

Om studiet

I samarbeid med Bergen kommune og Voss kommune tilbyr fagskulen tre bransjemodular for helsearbeidarar frå våren 2022

Modul 1 - Møtet mellom teknologi og omsorg - moglegheiter og utfordringar knytte til velferdsteknologi

Modul 2 - Velferdsteknologi, digitalisering og e-helse

Modul 3 - Implementering av velferdsteknologi i helse- og omsorgsteneste - helsearbeidernes nye rolle

Opptaksinformasjon

Du søkjer via egen lenke på Fagskulen Vestland sine nettsider.